vien

Constellation

Constellation
Co-axial 35 Mm

12310352002001

Dây: Thép
Vỏ: Thép
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu bạc
Đặc tính: Chronometer
Nắp đáy trong suốt
Lịch ngày
Máy: Tự động
Kích thước: 35 mm
Kiểu: Nam
Chống nước: 10 bar / 100 metres / 330 feet