Please call
LIÊN HỆ

Saint - ImierSaint-ImierL2.766.5.59.7


Dây: Thép - Vàng vàng
Vỏ: Thép - Vàng hồng
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu đen
Đặc tính: Lịch ngày
Máy: Tự động
Kích thước: 41 mm
Kiểu: Nam
Chống nước: 3 bar / 30 metres / 100 feet