Please call
LIÊN HỆ

PrésencePrésenceL4.220.2.32.7


Dây: Xi mạ
Vỏ: Xi mạ
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu vàng
Đặc tính: Lịch ngày
Máy: Pin
Kích thước: 24 mm
Kiểu: Nữ
Chống nước: 3 bar / 30 metres / 100 feet