VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI.

MultifortCHRONOGRAPHM005.614.11.061.00


Dây: Thép
Vỏ: Thép
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu đen
Đặc tính: Chronograph
Nút khóa vặn
Tachymeter
Lịch thứ-ngày
Máy: Tự động
Kích thước: 44 mm
Kiểu: Nam
Chống nước: 10 bar / 100 metres / 330 feet