Please call
LIÊN HỆ

La Grande Classique de LonginesLa Grande Classique de LonginesL4.205.2.12.8


Dây: Xi mạ
Vỏ: Xi mạ
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu bạc
Máy: Pin
Kích thước: 22 mm
Kiểu: Nữ
Chống nước: 3 bar / 30 metres / 100 feet