36,120,000
LIÊN HỆ

Trang sức


AQUA SWING
EARRING


OMEGA


E52BBA0500102


Chất liệu: Vàng vàng 18K
Kích thước: Duy nhất
Đường kính: 3 mm