180,739,000
GỬI MUA HÀNG

SpecialitiesCK 85951112392199002


Dây: Dây da
Vỏ: Thép
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu bạc
Đặc tính: Chứng nhận Master Chronometer
Chronometer
Kháng từ
Kim giây nhỏ
Nắp đáy trong suốt
Phiên bản đánh số
Máy: Lên dây
Kích thước: 39 mm
Kiểu: Nam
Chống nước: 3 bar / 30 metres / 100 feet