VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI.

BellunaGMTM001.429.16.031.20


Dây: Thép
Vỏ: Thép
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu bạc
Đặc tính: Giờ 24 GMT
Nắp đáy trong suốt
Lịch ngày
Máy: Tự động
Kích thước: 40 mm
Kiểu: Nam
Chống nước: 10 bar / 100 metres / 330 feet