Với tấm lòng thành và “những món quà nhỏ”, Tic Tac đã mang đến niềm vui Giáng Sinh  cho các trẻ em khó khăn vùng sâu, vùng xa tại Nhà thờ Khánh Vĩnh và Nhà thờ Giang Ly, Nha Trang.

 

 Một số hình ảnh tai Nhà thờ Khánh Vĩnh, Nha Trang

IMG_5248

 

 IMG_5249

 

 

IMG_5250

 

Một số hình ảnh tại Nhà Thờ Giang Ly, Nha Trang

 

 IMG_5259

 

 

IMG_5260

 

 

IMG_5261

 

 

IMG_5258