envi

Zenith, the future of Swiss watchmaking

Nhà sản xuất đồng hồ Zenith tự hào về bề dày lịch sử và mang truyền thống chế tác hướng đến tương lai. Để mang đến những ý nghĩa thực sự, thương hiệu luôn được truyền cảm hứng với một quyết tâm đổi mới để tiến lên phía trước tốt hơn, khác biệt, nhanh hơn hoặc chính xác hơn: đó chính là động lực đằng sau thúc đẩy tất cả những nhà phát minh vĩ đại, những người nắm số phận trong tay mình và tinh thần dũng mãnh dám làm.

Với những động lực tích cực này, Zenith đã viết nên một số chương chính trong lịch sử chế tác đồng hồ. Calibre El Primero, bộ máy chronograph tự động tích hợp đầu tiên với độ rung với tần số 36,000 nhịp / giờ đã trở thành biểu tượng của thương hiệu.

error:

Đăng nhập