envi
51653322002002
₫960,398,000
GỬI MUA HÀNG

Specialities
Museum
MUSEUM
51653322002002

Mặt số: Màu bạc
Kích thước: 50.5 x 33.05 mm
Đặc tính: Phiên bản giới hạn
Kính: Sapphire
Vỏ: Vàng đỏ
Máy: Lên dây
Kiểu: Nam
Dây: Dây da

Đăng nhập