envi
51653395009001-20
₫410,381,000
GỬI MUA HÀNG

Specialities
Museum
51653395009001

Mặt số: Màu ngà
Kích thước: 39 mm
Đặc tính: Chronograph, Chronometer, Kim giây nhỏ, Phiên bản giới hạn, Pulsometer
Kính: Sapphire
Vỏ: Vàng vàng
Chống nước: 5 bar / 50 metres / 167 feet
Máy: Lên dây
Kiểu: Nam
Dây: Dây da

Đăng nhập