envi
12350276008001-20
₫336,144,000
GỬI MUA HÀNG

Constellation
Constellation
Quartz 27 Mm
12350276008001

Mặt số: Màu sâm banh
Kích thước: 27 mm
Kính: Sapphire
Vỏ: Vàng vàng
Chống nước: 10 bar / 100 metres / 330 feet
Máy: Pin
Kiểu: Nữ
Dây: Vàng vàng

Đăng nhập