envi
12350246008001-20
₫285,431,000
GỬI MUA HÀNG

Constellation
Constellation
Quartz 24 Mm
12350246008001

Mặt số: Màu sâm banh
Kích thước: 24 mm
Kính: Sapphire
Vỏ: Vàng vàng
Chống nước: 10 bar / 100 metres / 330 feet
Máy: Pin
Kiểu: Nữ
Dây: Vàng vàng

Đăng nhập