envi

– Thay pin

– Bảo trì máy

– Đánh bóng 

 

 

 

dichvu-page--contact-image-04082014

 

 

 

 

 

Tic Tac Service Center

72 Đồng Khởi, Q.1, Hồ Chí Minh
T: +84-28-3829-3519
E: customerservice@tictacwatch.com
Giờ mở cửa: 9:00am – 6:00pm

OMEGA Service Center

105 Đồng Khởi, Q.1, Hồ Chí Minh
T: +84-28-3829-6695
E: customerservice@tictacwatch.com
Giờ mở cửa: 9:00am – 6:00pm