envi

TIN TỨC TỪ CÁC THƯƠNG HIỆU

Tin Tức,

Ngày 18.11.2019 METAS-CARD_Back-min

Master Chronometer: Nâng cao tiêu chuẩn

Trong toàn ngành đồng hồ Thụy Sỹ, chứng nhận COSC “chronometer” là kết quả cuối cùng được khao khát. Đối với OMEGA, đây mới chỉ là sự khởi đầu.

Xem thêm

Đăng nhập